Avgift

Månadsavgiften är 5034 kr. I avgiften ingår bland annat internet från Ownit, basutbud TV och vatten. Mer om TV, telefoni och internetanslutning finns under Tjänster.
Förutom månadsavgiften debiteras 176 kr per månad för vatten.