Sophantering

Det finns tre stycken sopkärl vid föreningens bägge parkeringsplatser. Dessa får endast användas till husavfall.
Parkeringsplatsen belägen vid Flygfältsgatan har dessutom tre stycken kärl för matkompostering. I kompostkärlen får endast papperspåsar användas.
Dessa papperspåsar kan hämtas fritt vid behov i en postlåda på boden. Finns inte fler påsar i lådan så finns de inne i boden.

Det finns två kärl för trädgårdsavfall som är i bruk mellan ca v14-42 varje år. Dessa kärl är endast till för trädgårdsavfall. Kärlen är placerade brevid postlådorna.

Kartong, glas, tidningar, batterier och metall kan med fördel lämnas vid Hemköp/Norra Sköndal.
Alla grovsopor måste lämnas till en återvinningscentral, till exempel Vantör som ligger några kilometer bort.