Tjänster

TV, telefon och bredband
Radhusen är gruppanslutna till Ownit via fiber. TV, telefoni (via IP-telefoni) och bredband hanteras centralt i husets kommunikationscentral. I månadsavgiften ingår bredband 1000/1000 Mbit. Ownits kundservice hittar ni här.