Ekonomi

Brf Flyghallen har stabil ekonomi och håller sig väl inom den ekonomiska planen. Inga avgiftshöjningar planeras. För mer information, se årsredovisningarna och den ekonomiska planen.

Årsredovisningar