Kontakt

Styrelsens sammansättning för 2022/2023 ser ut enligt följande:

LEDAMÖTER:
Lina Nilsson, (ordförande)
Hanna Karlsson Ruiz (Sekreterare)
Feven Yohannes
Zdravko Culjak
Almir Gigovic
Daniel Garcia

TRÄDGÅRDSGRUPPEN:
Nina Boström
Jenny Ericsson

Om du har en fråga till styrelsen så kontakta oss via e-post. Frågor behandlas normalt vid nästa möte, vanligen en gång i månaden.