Felanmälan

De flesta fel och problem inne i husen faller under ansvaret av innehavarna och er egen hemförsäkring. Undantaget är vattenskador som alltid ska anmälas till styrelsen för vidare utredning. Kontaktväg är styrelsen@brfflyghallen.se